Bureauprofiel

InterArbeid Mediation B.V. werkt door heel Nederland en is reeds 22 jaar actief op het gebied van conflictbemiddeling en samenwerkingsvraagstukken. Wij hebben bij circa 2000 arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven (industrie en MKB), banken, verzekeraars, onderwijs, gezondheidszorg etc. Wij hechten aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van  samenwerkingsvraagstukken.

InterArbeid heeft aan de wieg gestaan van de Arbodienstverlening en mediation in Nederland en heeft ruime ervaring met verwijzingen van en samenwerking met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen, casemanagers en andere professionals op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Wij worden wij frequent ingezet voor bemiddeling bij vastgelopen reïntegratietrajecten.

Onze interventie richt zich op de aanpak van de niet-medische blokkade voor reintegratie. Wij zijn innovatief en sterk gericht op ontwikkeling en verbetering van producten op het terrein van arbeidsvraagstukken. Wij hebben bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten als normerend document (onder andere voor het UWV en jurisprudentie) bij de toets op reïntegratieinspanningen van werkgever en werknemer.

Voor de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) verzorgen wij de module Arbeidsconflicten voor het onderwijs voor de Medische beroepsopleiding Bedrijfsgeneeskunde in het semester Verzuim en Re-integratie, alsmede de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Wij verrichten onderzoek en doen publicaties op het terrein van conflictueuze arbeidsverhoudingen en organiseren en bevorderen intervisie en collegiale toetsing.