Persoonlijk profiel

Als professioneel procesbegeleider hanteert Frank een informele en oplossingsgerichte aanpak. Hij weet met aandacht voor de deelnemers een ontspannen sfeer te creëren, waarin een evenwichtig en constructief gesprek en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen mogelijk worden. Hij begeleidt de deelnemers bij het verkrijgen van regie over hun situatie, zodat keuzes voor een inhoudelijke oplossing kunnen worden gemaakt.

Frank is werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven. Hij heeft aan de wieg gestaan bij ontwikkelingen rondom mediation in Nederland en is 22 jaar werkzaam als MfN Registermediator en gespreksbegeleider. Hij heeft bij honderden arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid en bedrijfsleven).

Hij treedt op als procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken (teammediation) en is gespecialiseerd in de bemiddeling bij vastgelopen reïntegratietrajecten bij ziekteverzuim. Hij is als mediator verbonden aan de Rechtbank Utrecht en Amsterdam en aan het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht. Hij geeft trainingen aan functioneel betrokkenen bij arbeidsconflicten, zoals bedrijfsartsen, casemanagers en psychologen en is als docent arbeidsrecht en samenwerkingsvraagstukken verbonden aan de beroepsopleiding en de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen.

Daarnaast verzorgt hij de opleiding voor MfN- geregistreerde mediators in het kader van de specialisatie tot arbeidsmediator.