Werkgevers en werknemers

De arbeidsrelatie is een complexe relatie, waarbij er spanningen kunnen ontstaan tussen collega’s of tussen een werkgever en een werknemer. Bijvoorbeeld door onenigheid over de aanpak van het werk, onenigheid over de manier van re-integreren, gebrek aan (goede) communicatie, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, botsende persoonlijkheden etc. Hoe eerder spanningen worden opgelost, hoe groter de kans is dat ze niet uitgroeien tot een conflict.

Door de inzet van mediation is het mogelijk om een open en gelijkwaardig gesprek te voeren. Belangrijk daarbij is dat alle deelnemers op voorhand geheimhouding verklaren. Alles wat in mediation besproken wordt blijft vertrouwelijk. Dit maakt het makkelijker om tot de kern van achterliggende oorzaken te komen en een oplossing te vinden. Mediation blijkt in de praktijk goed te werken en is daarom een steeds belangrijker middel om arbeidsgeschillen op te lossen. 

Wanneer arbeidsmediation?

  • Er is een verstoorde werkrelatie of sprake van samenwerkingsproblemen tussen werkgever en werknemer(s) of collega’s onder elkaar.
  • Er is sprake van ziekte als gevolg van een verstoorde werkrelatie of spanningen in de samenwerking.
  • Er is bemiddeling nodig bij een reorganisatie.
  • Er is bemiddeling nodig bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

Wat levert arbeidsmediation op?

  • Herstel van de arbeidsrelatie.
  • Verbetering van de onderlinge samenwerking en effectiviteit.
  • Betere en snellere reintegratie bij ziekte.
  • Herstel van communicatie.
  • Een succesvolle beeindiging van de arbeidsrelatie.

Contact:
In veel gevallen vindt telefonisch vooroverleg plaats over de betreffende casuïstiek, waarbij wij een toelichting geven over de regels en mogelijkheden bij mediation en tevens aandacht besteden aan de introductie naar de deelnemers voor de inzet van mediation. Dit overleg is vertrouwelijk en met inachtneming van ieders professionele gedragsregels.