Mediation

(Arbeids)Mediation
Dit is een formele geprotocolleerde vorm van bemiddeling in samenwerkingsvraagstukken en conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen.

Mediation is vertrouwelijk en concentreert zich op de belangen en vooral de oplossingsbehoeften van de betrokkenen. Het doel van deze methode is realistische onderhandelingen tussen de deelnemers te bevorderen. Het betreft doorgaans een werkgever-werknemer relatie of een collegiaal samenwerkingsprobleem. De mediation wordt in het algemeen vooraf gegaan door afzonderlijke vertrouwelijke één op één voorgesprekken met werkgever en werknemer apart.

Exit-mediation
Dit is een vorm van mediation waarbij de mediator werkgever en werknemer begeleidt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien een voortzetting van de arbeidsverhouding en/of reintegratie voor de betrokkenen niet langer een reëel perspectief vormt. De mediator begeleidt partijen in het gehele traject van afwikkeling van hun arbeidsrelatie.

De mediation wordt dan bezegeld met afspraken over de beëindiging van het dienstverband, die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijk traject kunnen beide partijen zich laten bijstaan voor extern juridisch advies. In veel gevallen nemen adviseurs van partijen deel aan de gesprekken.