Voor wie

Verwijzers

Interdisciplinaire samenwerking met functioneel betrokkenen

Bent u: bedrijfsarts, casemanager, psycholoog, coach, arbeidsdeskundige, huisarts of advocaat

Werkgevers en werknemers

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van werkgever en werknemer bij verstoorde arbeidsverhoudingen

Bent u: werkgever of werknemer