Opleiden en begeleiden van professionals

Conflict coaching
Het begeleiden van een of meerdere conflictpartijen bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Daarbij is het doel dat door dit gedrag ruimte ontstaat om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken en er beweging in een (intern of extern) conflict komt.

Coaching voor managers en professionals als derden bij een conflict
Coaching van managers en professionals bij conflictueuze situaties op het werk, waarbij deze in de rol van bemiddelende derde optreden. Dit kan preventief worden ingezet en bij een reeds manifest conflict.

Opleiden managers en professionals tot MfN mediator of gespreksbegeleider
Het opleiden en trainen van managers en professionals tot MfN registermediator of tot effectief bemiddelende derde.

Huidige opleidingsprogramma's
Wij verzorgen intervisie, training en opleidingen onder andere voor Cenzo B.V. (Centraal Netwerk Zorg), Open en Eerlijk Coaching (OEEC), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), CS Opleidingen B.V. (casemanagement), de HSK Groep, de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en de NSPOH bedrijfsartsenopleiding en bij- en nascholing van bedrijfsartsen (Netherlands School of Public and Occupational Health).