Teammediation

Teammediation of groepsbemiddeling
Groepen en teams raken soms verwikkeld in een situatie waardoor de samenwerking stagneert en men gedemotiveerd raakt. Hierbij ligt de focus op hetgeen zich afspeelt tussen mensen in een team of groep. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen en de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen, waardoor de samenwerking stagneert.

Bij teammediation worden de interactiepatronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. De mediator maakt een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze bespreekbaar. Alle betrokkenen zijn gericht op het ontmantelen van het vastgelopen systeem zodat een nieuw, gemeenschappelijk gedragen, verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.