Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Onafhankelijke gespreksbegeleiding
Een onafhankelijke derde fungeert als deskundig gespreksleider die zich onpartijdig opstelt, neutraal handelt en onafhankelijk functioneert.

De taak van deze derde is het bieden van veiligheid en ruimte zodat de belangen van alle partijen aan bod komen en zij op basis daarvan gezamenlijk tot voor ieder passende afspraken kunnen komen.