Procescoaching

Procescoaching en procesbegeleiding bij stroeve arbeidssituaties
Bij organisatieveranderingen of een beoordelingssituatie liggen vaak conflicten op de loer en zijn procescoaching en procesbegeleiding deëscalerende  instrumenten voor leidinggevenden en groepen.

Met onze aanpak stimuleren wij dat betrokkenen zelf deze moeilijke situatie kunnen hanteren. De ervaring heeft geleerd dat verzuim met deze werkwijze kan worden voorkomen of opgelost.