Verwijzers

Arbeidsmediation is zich steeds meer gaan ontwikkelen als specialisme. Het merendeel van de mediations verloopt via verwijzing door derden, aangezien ziekteverzuim vaak aan de orde is. Bij deze ‘Poortwachter’-mediations is het regelmatig de professional die een advies geeft voor de inzet van mediation, zoals de bedrijfsarts, de casemanager, de psycholoog of de advocaat. Hier vormen de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen meestal een blokkade voor adequate reintegratie.

Ons werkterrein is de niet-medische interventie als onderdeel van Arbeid en Gezondheid binnen arbeidsorganisaties. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van reintegratievraagstukken bij ziekteverzuim. Hierbij is het uitgangspunt het opheffen van de disfunctionele kanten van verstoorde arbeidsrelaties en conflicten.

InterArbeid heeft diverse samenwerkingsverbanden met bedrijfsartsen, psychologen, casemanagers en andere functioneel betrokken professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij hebben de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemer op basis van de Wet Verbetering Poortwachter in onze mediationaanpak geïntegreerd. De mediators die door InterArbeid worden ingezet zijn ervaren en gekwalificeerde onafhankelijke arbeidsmediators en zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) te Rotterdam.

Contact:
Bent u bedrijfsarts, casemanager, psycholoog of een andere functioneel betrokkene bij problematische arbeidsverhoudingen met verzuim, dan kunt u werkgever en/of werknemer naar ons doorverwijzen voor een informatief telefonisch gesprek over alle zaken die te maken hebben met arbeidsmediation.

Natuurlijk kunt u ook direct met ons overleggen of de betreffende kwestie geschikt is voor mediation. Wij kunnen dan een toelichting geven over de regels en mogelijkheden bij mediation en aandacht besteden aan de introductie naar de deelnemers in geval van inzet van mediation. Dit overleg is vertrouwelijk en met inachtneming van ieders professionele gedragsregels.