Onze diensten

Intake


Afzonderlijke vertrouwelijke voorgesprekken

Kort oplossings-gericht gesprek


Informele begeleide gespreksvorm op basis van vertrouwelijkheid


Mediation


Officieel gereguleerde gespreksbegeleiding, waarbij de mediator als onafhankelijke derde betrokkenen begeleidt zelf tot een werkbare oplossing te komen

Onafhankelijke gespreks-begeleiding


Informele vorm van gespreksbegeleiding, waarbij betrokkenen in de samenwerking willen werken aan veiligheid en effectiviteit door de inzet van een neutrale derde


Procescoaching


Deëscalerend instrument voor leidinggevenden bij organisatieveranderingen of beoordelingssituaties ter voorkoming van conflicten


Teammediation


Begeleiding van teams bij stagnerende samenwerking met als doel onproductieve patronen zichtbaar te maken en toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven

Opleiden en begeleiden van professionals


Het vergroten van inzicht in houding, vaardigheden en kennis op het gebied van conflictmanagement en mediation van professionals

Wij verzorgen intervisie, training en opleidingen onder andere voor Cenzo B.V. (Centraal Netwerk Zorg), Open en Eerlijk Coaching (OEEC), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), CS Opleidingen B.V. (casemanagement), de HSK Groep, de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en de NSPOH bedrijfsartsenopleiding en bij- en nascholing van bedrijfsartsen (Netherlands School of Public and Occupational Health).