Kort oplossingsgericht gesprek

KOG (Kort Oplossingsgerichte Gesprekken / Dagbemiddeling)
Deze flexibele minder formele maar intensieve interventie bestaat uit vertrouwelijke gesprekken die door een ervaren bemiddelaar worden begeleid met behulp van een voor dit doel aangepaste oplossingsgerichte gespreksmethodiek.

Hierbij worden alle relevante bij de oplossing betrokken personen en/of functionarissen actief meegenomen in de aanpak. Tevens worden alle beschikbare communicatiemiddelen benut.

Deze gespreksvorm is ontwikkeld voor situaties waarin betrokkenen op korte termijn aan een snelle oplossing van een meningsverschil of conflict willen werken.