Conflictvaardig op het werk. 

Jan Plevier en Frank Emmelot schreven een boek met de titel: Conflictvaardig op het werk.

Win vertrouwen met conflicthantering en mediation.
Boom uitgeverij Amsterdam, mei 2022.
Bekijk hier het inkijk exemplaar
Bestel nu het boek: bestellen

conflictvaardig op het werk

Recensie:

Jan Plevier en Frank Emmelot hebben een handzaam en leesbaar boek geschreven over ‘gedoe op het werk’ voor iedereen die persoonlijk of professioneel met dit soort zaken te maken heeft.

Het belang van het voorkomen en tijdig aanpakken van arbeidsconflicten en disfunctioneel gedrag wordt goed neergezet. Mediation als instrument, het proces en de inbedding in het recht wordt uitgebreid besproken. En hoe organisaties ‘conflictvaardigheid’ kunnen ontwikkelen, ter voorkoming van onnodige (arbeids)conflicten, met alle lasten en kosten.

Ook voor de arbeidsmediator lezenswaardig en een prettig naslagwerkje in de boekenkast. Het hele Umfelt wordt praktisch onder woorden gebracht en de belangrijkste instrumenten en theorieën worden goed - maar met zeven mijlslaarzen - uiteengezet. Ook uit de lijst van aanbevolen en gebruikte literatuur blijkt dat de schrijvers niet over één nacht ijs zijn gegaan.

Vanuit hun jarenlange ervaring met arbeidsconflicten en de spelers daaromheen is het boek door de schrijvers op een toegankelijke manier ingedeeld. In vogelvlucht geven ze inzicht in wat een conflict nu eigenlijk is (Hoofdstuk 1), waarna ze in de vervolghoofdstukken aan de hand van de bekende modellen en theorieën ingaan op het belang van emoties bij conflicten, de fases in een conflict, en de inbedding van arbeidsmediation in (de stand van) het recht en worden er goede tools gegeven om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een grotere conflictvaardigheid in organisaties.

Lezenswaardig voor iedereen, maar zeker ook voor de mediatior, is Hoofdstuk 7 Arbeidsmediation in de praktijk, waar 5 cases worden besproken, die de problematiek en de rol van de mediator heel goed weergeven: daadwerkelijk ‘dakloos’ zijn, onbevooroordeeld, dat het niet gaat om de druppel die de emmer deed overlopen, en dat ook een exit een prima uitkomst kan zijn, waar beide partijen mee verder kunnen.

Toegankelijk en leesbaar, en actueel. Een aanrader, ook om cadeau te doen aan je klanten!

Mechteld van den Brandeler, Mediator in Zakelijke - en Arbeidsgeschillen
Rotterdam