Intake

Afzonderlijke voorgesprekken met werkgever en werknemer apart die informatief en vertrouwelijk zijn op basis waarvan een beoordeling van de situatie wordt gemaakt met een advies voor een vervolgstap.

De intakegesprekken kunnen zowel telefonisch als één op één zijn.